health update

Who we are – Somali

cohealth waa haya’d caafimaad bulsho oo aan-faai’do doon ahayn taas oo siisa adeegyada caafimaadka iyo taageerada oo ay ka midka yihiin daaweynta, ilkaha daaweyntooda, kuwa caafimaadka Kaaba, caafimaadka dhimirka, iyo la-talinta, iyo adeegyo caafimaad oo takhasusle oo badan ka jira CBD Melbourne, xafadaha waqooyiga iyo galbeedka.

Dadka isticmaala adeegyada cohealth badanaa waxay la kulmaan dulmanaan caafimaad oo baaxad weyn, waxayna qabaan baahiyo socda kuwa caafimaad iyo taageero, waxayna si joogto ah qatar ugu jiraan inay ku dhacaan dulduleelada xagga adeegyada caafimaadka iyo nadaamka maalgelinta.

Cohealth waxay wax ka qabataa baahiyaha dadka ayadoo u qabata adeegyo daryeel caafimaad iyo taageero qarash jaban, tayo sare lana heli karo. Cohealth waxay horumarisaa caafimaadka iyo ladnaanta, waxay u shaqaysaa inay ka hortagto cafimaad xumada iyo inay si fiican u maarayso xaaladaha caafimaad, iyo inay tahay u-doodaha helitaanka sareeya ee daryeelka caafimaadka ee dadkoo dhan.

Background branding image of roads representing community