health update

Who we are – Vietnamese

cohealth là một tổ chức y tế cộng đồng bất vụ lợi cung cấp các dịch vụ y tế và trợ giúp chính yếu ở địa phương bao gồm các dịch vụ y khoa, nha khoa, y tế phụ trợ, y tế tâm thần và cố vấn và nhiều các dịch vụ y tế chuyên môn khác trên toàn khắp Trung tâm Thành phố Melbourne, các vùng ngoại thành phía Bắc và phía Tây.

Những người sử dụng các dịch vụ của cohealth thường phải đối phó với những thiệt thòi đáng kể về sức khỏe, có những nhu cầu về sức khỏe và trợ giúp phức tạp và kéo dài và thường có nguy cơ bị rơi vào các khoảng ngăn cách giữa dịch vụ y tế và hệ thống tài trợ.

cohealth đáp ứng với các nhu cầu của người dân bằng cách cung cấp nhiều các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trợ giúp với chi phí thấp, chất lượng cao và dễ sử dụng. cohealth quảng bá sức khỏe và phúc lợi, làm việc để tránh tình trạng sức khỏe kém và quản lý tốt hơn các điều kiện sức khỏe, và là người bênh vực nhiệt tình để mọi người dân có thể hưởng được sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Background branding image of roads representing community