health update

به کوهلث (cohealth) خوش آمدید

از ما چه انتظاراتی می توانید داشته باشید – حقوق شما

دسترسی: می توانید برای برآوردن نیازهای مربوط به سلامتی و مراقبت پزشکی خود به خدمات دسترسی داشته باشید.

ایمنی: می توانید انتظار داشته باشید که خدمات بهداری قابل اطمینان با کیفیت بالا دریافت کنید که با صلاحیت، مهارت و دقت حرفه ای ارائه می شوند.

احترام: مراقبتی که ارائه می شود همراه با احترام به شما و فرهنگ، باورها، ارزش ها، شخصیت، جنسیت، گرایش جنسی، ظاهر و هویت شماست. می توانید با خود یک شخص حامی (دوست، عضو خانواده) به کوهلث بیاورید.

ارتباط: می توانید انتظار داشته باشید که درباره مراقبت پزشکی خود اطلاعات صریح، بموقع و مناسب – به طریقی که برای شما قابل درک باشد – دریافت کنید از جمله اطلاعات مربوط به خدمات، برنامه ریزی برای خدمت رسانی، گزینه های درمان، و هزینه ها. در صورت نیاز می توانید از مترجم شفاهی استفاده کنید.

مشارکت: می توانید در تصمیم گیری ها و گزینه های مربوط به مراقبت خود و همچنین برنامه ریزی خدمت رسانی پزشکی مشارکت داشته باشید.

ما از شما چه انتظاراتی داریم – مسؤولیت های شما

احترام: این نکته حائز اهمیت است که شما نسبت به همه افراد و اموال مرکز خدمت رسانی ما احترام بگذارید صرفنظر از موقعیت اجتماعی، جنسیت، هویت، نژاد، گرایش جنسی، دین، باور سیاسی، بیماری روانی یا هرگونه نیازهای مربوط به دسترسی.

ارتباط: اطلاعات درست و دقیق به ما بدهید تا بتوانیم به شما کمک کنیم و چنانچه نمی توانید به قرار ملاقاتی که برایتان تعیین شده است بیایید به ما خبر بدهید (دست کم 24 ساعت پیش از وقت تعیین شده)

رعایت حریم خصوصی: خواهش می کنیم که به محرمانه بودن مسائل افراد دیگر، از جمله اطلاعاتی که در برنامه های گروهی موردبحث قرار می گیرد، احترام بگذارید.

ایمنی: از شما انتظار داریم وقتی که برای دیدن ما می آیید یا وقتی که با کارمندان ما هستید طوری رفتار کنید که دلالت بر ایمنی شما و افراد دیگر داشته باشد.

شما مجاز هستید که

از مترجم شفاهی استفاده کنید

برای دسترسی رایگان به مترجم شفاهی می توانید به شماره 450 131 تلفن کنید و از آنها بخواهید با شماره های زیر با ما تماس بگیرند:

کالینگوود، فیتزروی، مرکز تجاری شهر ملبورن – 5528 9448

کنزینگتون، شمال ملبورن، نیدری – 5520 9448

فوتسکری، برِی بروک، وِریبی، ملتون – 5502 9448

برای پرس و جو درباره خدمات سلامت روان به این شماره تلفن کنید – 6314 9448

از یک حامی استفاده کنید

وقتی که به مرکز خدمت رسانی کوهلث می آیید در صورت تمایل می توانید یکی از اعضای خانواده یا یکی از دوستان خود را همراه بیاورید. خدمات حمایتی رسمی دیگر می توانند به حمایت شما کمک کنند یا، در صورتی که مایل باشید، از جانب شما با ما صحبت کنند.

کمیسرعالی شکایات مربوط به سلامتی

113 582 1300

کمیسرعالی شکایات مربوط به سلامت روان

054 246 1800

کمیسرعالی خدمات معلولین

342 677 1800

کمیسیون موقعیت برابر و حقوق بشر در ویکتوریا

153 292 1300

Background branding image of roads representing community