health update

اظهارنظر

اظهارنظر درباره تجربه ای که در تماس با کوهلث داشته اید

اظهارنظر شما برای ما ارزشمند است چه تعریف و تمجید باشد، چه شکایت، چه فکر و ایده و/ یا پیشنهاد. از این طریق ما می توانیم دریابیم در چه زمینه هایی کارمان را خوب انجام می دهیم و ببینیم در چه قسمت هایی باید خدمت رسانی مان را بهبود بخشیم. شما می توانید نظرات خود را از یکی از راه های زیر با ما در میان بگذارید:

با کارمندان ما صحبت کنید

فرم اظهارنظر آنلاین (کامپیوتری) زیر را تکمیل کنید و تحویل دهید

فرم اظهارنظر را در یکی از مراکز خدمت رسانی ما تکمیل کنید و آن را در جعبه اظهارنظر (feedback box) در بخش های انتظار بیندازید یا به کارمندان ما بدهید

از طریق نوشتن نامه به "تیم کیفیت"، کوهلث، دفتر مرکزی، شماره 90 خیابان مریبرنانگ، فوتسکری، کد پستی 3011 (Quality Team, cohealth, central office, 90 Maribyrnong Street, Footscray, VIC 3011)

به "تیم کیفیت" ما به شماره 6102 9448 تلفن کنید

به feedback@cohealth.org.au ایمیل بفرستید

فرم اظهارنظر را این جا از کامپیوتر منتقل (دانلود) کنید و با پست به این نشانی بفرستید:
Quality Team, cohealth, 90 Maribyrnong Street, Footscray, VIC 3011

فرم اظهار نظر آنلاین

اگر از راه حلی که درمورد اظهارنظر شما اتخاذ می شود ناراضی هستید نظرات خود را به مقامات زیر هم می توانید بفرستید:

کمیسرعالی شکایات مربوط به سلامتی، ویکتوریا113 528 1300

کمیسرعالی شکایات مربوط به سلامت روان،054 246 1800

کمیسرعالی حریم خصوصی و حفاظت اطلاعات، ویکتوریا 444 666 1300

کمیسرعالی خدمات معلولین، ویکتوریا 342 677 1800
Background branding image of roads representing community