health update

war-celinta

warcelin ku saabsan waayo-aragnimadaada cohealth

Waanu qadarinaynaa war--celintaada, ha ahaato amaan, cabasho, fikrad iyo / ama talo-soo-jeedin. Sidan ayaan ku ogaan karnaa waxaan si wacan uqabaneyno waxaana eegni karnaa meesha aan u baahanahay inaan hagaajino adeegyadeena. Waxaad la wadaagi kartaa war--celintaada mid ka mid ah siyaabahan soo socda:

la hadal shaqaalahayaga

buuxi oo soo-gudbi foomka war--celinta online-ka ah ee hoose

buuxi foomka war--celinta ee mid ka mid ah adeegyadayada oo ku rid sanduuqa war-celinta ee goobaha sugitaanka ama udhiib shaqaalahayaga.

adoo u soo qoraya Kooxda Tayada, xafiiska dhexe ee cohealth, 90 Maribyrnong Street, Footscray, VIC 3011

ka wac Kooxdayada Tayada telefoonka 9448 6102

Email udir feedback@cohealth.org.au

soo degso foomka war--celinta halkan boostadana ugu soo-dir Kooxda Tayada, cohealth, 90 Maribyrnong Street, Footscray, VIC 3011

Haddii aadan ku qanacsaneyn xallinta war- celintaada waxaad sidoo kale siin kartaa war- celin:

Guddoomiyaha Cabashooyinka Caafimaadka, Victoria 1300 528 113

Guddoomiyaha Cabashooyinka Caafimaadka Dhimirka, 1800 246 054

Guddoomiyaha Gaarnimada iyo Ilaalinta Macluumaadka, Victoria 1300 666 444

Guddoomiyaha Adeegyada Iinta, Victoria 1800 677 342
Background branding image of roads representing community