health update

Đóng góp ý kiến

đóng góp ý kiến về trải nghiệm của quý vị liên quan đến cohealth

Chúng tôi coi trọng ý kiến đóng góp của quý vị, dù là lời khen, khiếu nại, ý tưởng và/hoặc gợi ý. Bằng cách này, chúng tôi có thể biết được những gì chúng tôi đang làm tốt và xem xét những gì chúng tôi cần thực hiện để cải tiến dịch vụ. Quý vị có thể đóng góp ý kiến bằng một trong các cách dưới đây:

nói chuyện với nhân viên chúng tôi

điền và gửi phiếu đóng góp ý kiến trực tuyến dưới đây

điền phiếu đóng góp ý kiến tại một trong các dịch vụ của chúng tôi và bỏ vào hộp đựng phiếu đóng góp ý kiến đặt tại khu vực đợi hoặc trao cho nhân viên chúng tôi

gửi thư cho Toán Phụ trách Chất Lượng (Quality Team), trụ sở chính của cohealth, 90 Maribyrnong Street, Footscray, VIC 3011

gọi điện thoại cho Toán Phụ trách Chất Lượng của chúng tôi qua số 9448 6102

gửi thư điện tử (email) vềfeedback@cohealth.org.au

tải về máy phiếu đóng góp ý kiến ở đây và gửi qua đường bưu điện đến Quality Team, cohealth, 90 Maribyrnong Street, Footscray, VIC 3011

Nếu không hài lòng với cách giải quyết ý kiến đóng góp của quý vị, quý vị cũng có thể nêu ý kiến đóng góp của mình với:

Ủy viên Đặc trách Khiếu nại Y tế, Victoria 1300 528 113

Ủy viên Đặc trách Khiếu nại Y tế Tâm thần, 1800 246 054

Ủy viên Đặc trách Bảo mật Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu, Victoria 1300 666 444

Ủy viên Đặc trách Dịch vụ Người Khuyết tật, Victoria 1800 677 342
Background branding image of roads representing community