health update

coronavirus (COVID-19)

Find out how and where to get tested for COVID-19 at cohealth.

For general information about COVID-19 call the Victorian Government’s dedicated hotline on 1800 675 398. You can ask for an interpreter in your language.

Some appointments and health services will stop or change to reduce the risk of transmission. For more information, go to cancellations and appointments.

Contact Us – Persian

محل های ارائۀ خدمت و تعیین وقت های ملاقات


به ما تلفن بزنید


به ما زنگ بزنید تا محل ارائه خدمت در محل یا نزدیک تان را پیدا کنید.

  • Collingwood, Fitzroy, Carlton , Melbourne CBD – 9411 4333
  • North Melbourne, Kensington, Essendon, Strathmore, Niddrie , Reservoir – 8378 3500
  • Footscray, West Footscray, Braybrook, Sunshine, St Albans, Deer Park Hoppers Crossing, Werribee, Sunbury , Melton – 8398 4100

مترجمین- برای دسترسی رایگان به مترجمین، به شماره 50 14 13زنگ زده و از آن ها بخواهید با یکی از شماره های فوق با ما تماس بگیرند.

دستیابی به سوابق پزشکی


لطفاً Request for Access to Medical Records Form (پرسشنامه درخواست دستیابی به سوابق پزشکی) خود را پر کنید که در هر یک از مراکز کوهلت از بخش پذیرش قابل دسترسی است؛ یا می توانید آن را در اینجا دانلود کنید ( download here). ممکن است برای انجام فوتوکپی و ارسال اطلاعات از شما مبلغی شهریه (طبق اجازه قانونی) درخواست کنیم.

نظرخواهی


ما به نظرات شما اهمیت می دهیم


اگر از خدمات ما راضی هستید یا ناراضی، لطفاً به ما بگویید و پیشنهادات خود را برای بهبود آن ها با ما در میان بگذارید. اظهار نظر شما به ما می گوید که در چه زمینه هایی کارمان خوب است و در چه زمینه هایی به بهبود خدمت نیاز داریم. راه های متفاوتی برای ارائه اظهار نظر وجود دارد:

  • صحبت با کارمندان
  • با پر کردن فرم نظر خواهی از یکی از ادارات ارائه کننده خدمات ما و قرار دادن آن در صندوق نظرخواهی های آن اداره
  • پر کردن یک فرم نظرخواهی از طریق آنلاین
  • دانلود کردن فرم نظر خواهی در اینجا - feedback form here و تسلیم آن با پست  
  • با نوشتن نامه ای به مدیر (کنترل) کیفیتِ کوهلت به نشانی: Quality Manager, cohealth, 90 Maribyrnong Street, Footscray, 3011
  • تلفن به مدیر (کنترل) کیفیت - Quality Manager با شماره 6102 9448
  • ایمیل زدن به  feedback@cohealth.org.au

 

با ما کار کنید


شغل ها


برای یافتن شغل های موجود و دستورالعمل تسلیم تقاضای تان تاربرگ کارهای کوهلتِ (cohealth jobs page) را بررسی کنید 

به کار گماری دانش آموزان


برای اطلاع بیشتر پیرامون تعیین جا برای دانش آموزان، و درخواست به تار برگ محصلین-students page ما مراجعه کنید. 

کارهای داوطلبانه


برای آگاهی پیرامون نحوۀ کار داوطلبانه با کوهلت و درخواست آن به تاربرگ کارهای داوطلبانه (jobs page) بروید. شغل های داوطلبانه ای که اکنون در دسترس هستند در تاربرگ کارها jobs page فهرست شده و می توان به صورت آنلاین درخواست کار نمود.  

سهیم شوید


کو هلت از شما دعوت می کند تا به ما کمک کنید خدماتمان بهتر شود. نام نویسی در فهرست شرکت کنندگام کوهلت یکی از راه هایی است که افراد جامعه می توانند در بهداشت و نیکبودی جامعه خود سهمی داشته باشند. از ابراز علاقه افرادی که می خواهند نظرات جامعه، دیدگاه مراقبین و/ یا مراجعین پیرامون مراقبت های بهداشتی را بازتاب دهند، استقبال می شود. برای اطلاع بیشتر راجع به شرکت جمعیت ها و برای افزودن مشخصات تان در فهرست نام نویسی به تار برگ اثر گذاری -get involved page مراجعه کنید

حساب های قابل پرداخت


پرسش ها


لطفا با کارمند مربوط به خودتان در کوهلت بطور مستقیم تماس بگیرید یا به بخش حسابداری ما ایمیل بزنید. 

Background branding image of roads representing community