health update

coronavirus (COVID-19)

Find out how and where to get tested for COVID-19 at cohealth.

For general information about COVID-19 call the Victorian Government’s dedicated hotline on 1800 675 398. You can ask for an interpreter in your language.

Some appointments and health services will stop or change to reduce the risk of transmission. For more information, go to cancellations and appointments.

Contact Us – Somali

Adeegyada iyo ballamaha


Na soo-wac


Si aad u ogaato wax ku saabsan adeegyadeena jira iyo kuwa kuu dhow:

  • Collingwood, Fitzroy, Carlton iyo Melbourne CBD – 9411 4333
  • North Melbourne, Kensington, Essendon, Strathmore, Niddrie iyo Reservoir – 8378 3500
  • Footscray, West Footscray, Braybrook, Sunshine, St Albans, Deer Park Hoppers Crossing, Werribee, Sunbury iyo Melton – 8398 4100

Turjumaanada – Helitaanka lacag la’aanta ah ee turjumaanada. Ka wac 13 14 50 weydii inay naga soo wacaan mid ka mid ah lambarada kore.

Helitaanka Diiwaannada Daaweynta


Waxaad xaq u leedahay inaad codsato helidda macluumaadka caafimaadkaaga waxaadna codsan kartaa in la saxo haddii ay lagama maarmaan tahay.
Fadlan buuxi Foomka Codsiga Helitaanka ee Diiwaannada Daaweynta, oo laga helo miiska qaabilaadda ee adeegga cohealth ee kasta ama ka soo-degsi halkan. Waxaan kaa qaadi karnaa xoogaa ujrad ah (sidii qaanuunku ogol yahay) ee la xiriirta footo-koobiga iyo soo diridda macluumaadkaas. 

Ka-warcelinta


Waan qadarinaynaa warcelintaada


Fdlan noo sheeg haddii aad ku faraxsan tahay iyo haddii aadan ku faraxsanayn adeegyadeena nalana wadaag talo-soojeedintaada si wax loogu hagaajiyo. Warcelintaadu waxay noo sheegaysaa waxaan si fiican u samaynayno iyo wixii ay tahay inaan hagaajino. Waxaa jira siyaabo badan oo aad warcelin nagu siin karto:

  • la-hadal shaqaalaheena
  • buuxi foomka warcelinta oo laga helo mid ka mid ah adeegyadeen kuna rid halka sanduuqa warcelinta
  • ku soo buuxi foomkeena warcelinta online
  • ka-soo-degso foomka warcelinta halkan boostadana ku soo dir
  • adoo warqad usoo qora Maareeyaha Tayada, cohealth, 90 Maribyrnong Street, Footscray, 3011
  • ka soo wac Maareeyaheena Tayada taleefanka 9448 6102
  • email usoo dir  feedback@cohealth.org.au

 

Nala shaqee


Shaqooyinka


Ka hubi bogga shaqooyinka ee cohealth wixi jagooyin ah oo bannaan markaasna raac tilmaamaha si aad u soo-gudbiso codsigaaga. 

Meelaynta ardayda


Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan meelaynta ardayda iyo in la soo-codsado ka eeg boogeena ardayda.  

Folanteeri nala noqo


Ogow sida folanteerida looga noqdo cohealth iyo sida loo soo codsado ka eeg bogga folanteerada. Boosaska bannaan ee folanteerka hadda jira waxaa laga heli karaa boggeena shaqooyinka codsiyadana waxaa laga samayn karaa online.

Ka-qaybgal


cohealth waxay kugu casuumaysaa inaad nagu caawiso inaan adeegeena wanaajino. Diiwaanka Ka-qaybgalka ee cohealth waa mid ka mid ah siday xubnaha bulshadu uga qaybgeli karaan caafimaadka iyo ladnaanta bulshadooda. Muujinta dalabka oo ka socda dadka doonaya inay fikrado ku darsadaan daryeelka caafimaadka oo ka socda bulshada, itijaaha daryeelaha iyo/ama macaamiilka waa la soo dhaweynayaa. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsanka-qaybgalka bulshada iyo inaad ku darto faahfaahintaada diiwaanka ka eeg bogeena ka-mid noqo.  

Bixinta akoonada


Wax-weydiinta


Fadlan xiriir toos ah la samee shaqaalaha cohealth ama ;email u dir waaxdeena akoonada .

Background branding image of roads representing community