health update

coronavirus (COVID-19)

Find out how and where to get tested for COVID-19 at cohealth.

For general information about COVID-19 call the Victorian Government’s dedicated hotline on 1800 675 398. You can ask for an interpreter in your language.

Some appointments and health services will stop or change to reduce the risk of transmission. For more information, go to cancellations and appointments.

Contact Us – Vietnamese

Các dịch vụ và các buổi hẹn


Hãy gọi cho chúng tôi


Để biết các dịch vụ tại và gần

  • Collingwood, Fitzroy, Carlton và khu Trung tâm Thành phố Melbourne–9411 4333
  • North Melbourne, Kensington, Essendon, Strathmore, Niddrie và Reservoir – 8378 3500
  • Footscray, West Footscray, Braybrook, Sunshine, St Albans, Deer Park Hoppers Crossing, Werribee, Sunbury và Melton – 8398 4100

Thông dịch viên - Sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí. Điện thoại số 13 14 50 và nhờ họ gọi cho chúng tôi qua một trong những số điện thoại bên trên.

Xem các hồ sơ y bạ


Quý vị có quyền yêu cầu được xem các thông tin về sức khỏe của mình và yêu cầu sửa lại nếu cần
Xin điền Mẫu đơn xin Đọc Hồ sơ Y bạ, có tại bàn tiếp tân ở bất cứ dịch vụ cohealth nào hay tải mẫu đơn ở đây download here. Chúng tôi có thể tính lệ phí (như luật pháp cho phép) về việc chụp bản sao (photocopy) và gửi đi các thông tin.

Ý kiến phản hồi


Chúng tôi trân trọng các ý kiến phản hồi của quý vị


Xin cho chúng tôi biết nếu quý vị hài lòng hay không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi và chia sẻ những đề nghị của quý vị để cải tiến. Những ý kiến phản hồi của quý vị sẽ cho chúng tôi biết những gì mình đang làm tốt và những chỗ nào chúng tôi cần cải tiến thêm. Có nhiều cách để quý vị đóng góp các ý kiến phản hồi:

  • nói chuyện với các nhân viên của chúng tôi
  • điền mẫu đóng góp ý kiến phản hồi tại một trong các dịch vụ của chúng tôi và bỏ vào thùng đóng góp ý kiến có tại nơi này
  • điền mẫu đóng góp ý kiến phản hồi qua mạng
  • tải xuống mẫu đóng góp ý kiến tại feedback form here và gửi qua đường bưu điện >
  • viết thư cho Quản lý Chất lượng, cohealth, 90 Maribyrnong Street, Footscray, 3011
  • điện thoại cho Quản lý Chất lượng của chúng tôi qua số 9448 6102
  • email feedback@cohealth.org.au

 

Làm việc với chúng tôi


Công việc


Xin xem ở trang mạng cohealth jobs page để biết xem có công việc nào cần người và theo hướng dẫn để nạp đơn xin. 

Học sinh sinh viên thực tập.


Muốn biết thêm thông tin về sinh viên học sinh thực tập và xin được thực tập với chúng tôi xin vào trang mạng students page.

Làm thiện nguyện với chúng tôi


Muốn biết cách thức làm thiện nguyện với cohealth và xin làm thiện nguyện, xin vào trang mạng volunteers page. Quý vị có thể thấy các công vịệc làm thiện nguyện còn trống đăng trên trang mạng jobs page và có thể nạp đơn xin qua mạng internet.

Tham gia


Cohealth kính mời quý vị giúp chúng tôi làm cho dịch vụ của chúng ta tốt hơn. Việc Đăng ký Tham gia cohealth là một cách thức thành viên cộng đồng có thể đóng góp vào cho sức khỏe và phúc lợi của cộng đồng của họ. Những bày tỏ của sự quan tâm từ những người muốn đóng góp ý kiến vào việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, người chăm sóc và/hay quan điểm của thân chủ đều được hoan nghênh. Muốn biết thêm thông tin về sự tham gia của cộng đồng và ghi chi tiết của mình vào sổ đăng ký xin vào trang mạng get involved page.

Các khoản tiền phải trả


Thắc mắc


Xin liên lạc trực tiếp với nhân viên cohealth của quý vị hay email our accounts department.

Background branding image of roads representing community